Så fungerar dagen efter-piller

Ett dagen efter-piller kan du ta upp till 72 timmar efter att du har haft oskyddat samlag för att förhindra en graviditet. Använd inte dagen efter-piller som preventivmedel utan bara i nödfall.


Dagenefterpiller vid oskyddat samlag

Upp till 72 timmar efter samlag

Om du har haft oskyddat samlag och är rädd för oönskad graviditet kan du upp till 72 timmar efter samlaget ta ett dagen efter-piller. Med andra ord kan tabletten tas tre dagar efter samlaget och inte bara dagen efter.

För att inte förvirra kvinnor med när pillret kan tas, har även kommit att kallas för akut-p-piller.

Hos barnmorska – fem dagar efter samlag

Hos en barnmorska kan du även få dagen efter-piller som kan tas i upp till fem dagar efter oskyddat samlag.

Var får jag tag på ett dagen efter-piller?

Ett dagen efter-piller kan antingen köpas receptfritt på apoteket eller så kan du få ett kostnadsfritt hos ungdomsmottagningen, på mödravårdscentralen eller studentmottagningen.

Om du vill ha ett dagen efter-piller som kan tas i fem dagar efter ett oskyddat samlag får du det av en barnmorska.

Ska inte användas som preventivmedel

Många kvinnor kan tyvärr se dagenefterpiller som ett preventivmedel vilket du absolut inte bör göra.

Ett dagen efter-piller, eller akut-p-piller, ska endast tas när det skett misstag och i nödfall.

Är du orolig för oönskad graviditet är det mycket viktigt att hitta ett hållbart preventivmedel som kan ge ett bra skydd. Det är även viktigt att kvinnor är medvetna om att ett dagen efter-piller inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Undvik dagen efter-piller om

Kvinnor som har mycket nedsatt leverfunktion bör undvika att ta ett dagen efter-piller.

Har du någon form av tarm/magsjukdom där kroppens förmåga att uppta läkemedel minskar, rekommenderas inte dagen efter-piller. Exempel på en tarmsjukdom där läkemedel svårare tas upp i kroppen är Crohns sjukdom.

Har du haft äggledarinflammation eller utomkvedshavandeskap ska du även då undvika läkemedlet.

För att veta säkert om du är gravid

För att helt säkert kunna veta att pillret fungerat och du inte blivit gravid bör du ta ett graviditetstest efter tre till fyra veckor.

Skulle du även få förändrade blödningar kring mens eller om mensen är mer än fem dagar sen bör du testa dig. Ett dagen efter-piller fungerar nämligen inte om du redan haft ägglossning den månaden och blivit gravid. Det är med andra ord inget abortpiller.

Skulle du vara gravid och ta ett dagen efter-piller finns det inga dokumenterade fall där det gett fosterskador. Graviditeten fortsätter då som normalt och skulle du fortfarande känna att den är oönskad kan du höra av dig till en abortklinik för vidare hjälp.