Biverkningar av dagen efter-piller

Precis som vid alla läkemedel kan även dagenefterpiller ge dig biverkningar. Även om det är vanligare att inte känna något alls. Försenad mens kan vara en biverkning men kan också vara ett symptom på graviditet.


Dessa biverkningar kan du få av dagenefterpiller

biverkningar på dagenefterpiller kan vara kraftiga blödningar eller rubbad mens

Biverkningar på dagenefterpiller kan vara magont, kraftiga blödningar eller rubbad mens.

Som med alla läkemedel finns det nästintill alltid en liten risk för biverkningar. Dagenefterpiller har en del biverkningar registrerade, men alla behöver inte få dem.

Vissa känner inte av några biverkningar alls medan andra kan känna sig påverkade av läkemedlet.

Mycket vanliga biverkningar
(1 av 10 drabbas)
 • Kraftig menstruation
 • Blödning
 • Smärta i livmodern
 • Försenad menstruation
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Magont
 • Ömhet i brösten
 • Trötthet
Vanliga biverkningar (1-10 av 100 drabbas)
 • Diarré
 • Kräkningar
 • Smärtsamma menstruationer

Försenad mens är en biverkning men ta ett graviditetstest i fall att

Det är viktigt att tänka på att även om försenad menstruation är en mycket vanligt biverkning så kan det även innebära att du är gravid.

Ta därför ett graviditetstest för säkerhets skull.