Abort

Abort kan du göra fram till vecka 18. Bara i särskilda fall kan du göra abort i en senare vecka. Vill du göra abort ska du ta kontakt med en kvinnoklinik eller en ungdomsmottagning. Det kan vara skönt att prata med en kurator eller en barnmorska – även fast du har bestämt dig.


Abort – rätten att bestämma över sin egen kropp

AbortAbort innebär att man avbryter en graviditet. I Sverige har alla kvinnor rätt att fatta beslut om sin egen kropp.

Om du är osäker på hur du vill göra kan du prata med en kurator eller en barnmorska på en ungdomsmottagningen eller en kvinnoklinik. Det kan också vara bra att prata med någon trots att du har bestämt dig för abort.

Om du vill göra abort

Du kan göra abort fram till vecka 18.  Efter vecka 18 måste Socialstyrelsen ge tillstånd till abort. De ger tillstånd om det finns särskilda skäl till aborten. Exempel på särskilda skäl är att fostret är skadat eller att du som är gravid har problem med alkohol eller droger.

Enligt abortlagen som infördes år 1975 går gränsen för sen abort då fostret skulle kunna klara sig utanför sin mammas mage. I praktiken används vecka 22 som gräns för sen abort.

Så går en abort till

Du kan göra bort på flera olika sätt: Medicinsk, kirurgisk eller en så kallad två-stegs-metod vid sen abort.

Medicinsk abort

Medicinsk abort kan du göra fram till vecka 9. Denna typ av abort brukar rekommenderas om det är möjligt eftersom den är skonsammast mot kroppen.

På sjukhuset får du hormontabletter. Dessa hormoner gör att du får missfall.

Det finns olika tabletter, som du antingen kan svälja eller föra upp i slidan. Efter en till tre dagar tar du ytterligare en hormontablett.

Kirurgisk abort 

Kirurgisk abort innebär en mindre operation. Denna typ av abort gör man fram till vecka 12. Med ett suginstrument sugs fostret och moderkakan ut ur livmodern. Ingreppet sker under narkos eller lokalbedövning.

Två-stegs-metoden vid sen abort

Vid sen abort (efter vecka 12) använder man sig oftast av en kombination av medicinsk och kirurgisk abort. Med hjälp av hormonbehandling sätter man igång ett missfall. Detta kan göra ont. Efter detta kan du även behöva göra en skrapning där man skrapar och suger bort vävnad och slemhinnor.

Komplikationer

Om du blöder i flera veckor efter en abort har du förmodligen kvar rester av moderkakan i livmodern. Du måste då göra en skrapning.

Ibland kan även du som gör en abort drabbas av en infektion. Om något känns fel ska du kontakta din abortklinik.

Risken för att bli steril är mycket liten efter en abort.

Känslor efter en abort

Alla reagerar olika efter en abort. För vissa så känns det inget speciellt, medan andra kan uppleva sorg och bli nedstämda. Behöver du prata med någon så kan du vända dig till en kurator eller en psykolog genom vården.